5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia

Szerző: PROF. DR. JÁNOSI ZOLTÁN, A MELLEARN EGYESÜLET ELNÖKE

- 2009. április 8., szerda 13:28

Nyugat-magyarországi Egyetem, 2009. április 16-17., Sopron

A tudományok többsége ma alighanem egyetért abban, hogy a XXI. század eleji embert talán soha nem tapasztalt erejű és mennyiségű kihívások érik a természet és a társadalom területeiről. Amelyek már nem is csupán történelmi útjának további esélyeit, hanem egyenesen léte alapkérdéseit érintik. S e folyamatosan halmozódó kihívások között az embernek mint személyiségnek és mint társadalmi minőségnek is helyt kell állnia.

A kihívásoknak ez az emberi értelemre áradó halmaza erőteljesen kitágítja az elmúlt évszázadokban rögzült, tradicionális tanulási időszakaszokat is, továbbá jelentősen átalakítja azok metodikáját. Egyfelől az élet hosszának nagyobb ívére terjed ki a tudatos interiorizációs folyamat, másfelől alapérdekké válik benne az ismeretek elsajátításának erősebb intenzitása. A gyorsaság, a mélység, a gyakorlati alkalmazhatóság együttesen válnak kívánalmakká, s ebben a mechanizmusban és igénykörben nagyon erőteljesen az előtérbe kerül a tanulási technikák fogalma, szerepe, hatékonysága.

A MELLearN Egyesület: a Magyar Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért – mindezt felismerve – olyan közismertnek vélt alapfogalmakhoz tesz hozzá új aspektust, elemet, mint: a tudás, a tanulás, az ismeret, az alkalmazás. Az egyesület – amely 2002-ben 12 tagintézménnyel alakult meg – az ezekre a területekre irányuló kutatások, tapasztalatok sokaságát eddig 4 nagy konferencián, 6 egyéb rendezvényen (workshopok, interaktív módszertani tréningek, poszterbemutatók, stb.) és 16 kiadványban, (stratégiai háttérdokumentumok, vitaindítók, tanulmány- és konferenciakötetek, programok) magyar és részben angol nyelven is fókuszálta, és ezekkel a fogalmakkal kapcsolatosan új kérdéseket is feltesz: a tudásról, a tanulásról, az alkalmazásról.

A MELLearN teljes mozgalma ugyanakkor korántsem téziseket, definíciókat fogalmaz meg, hanem elgondolkodtatni akar, és erőket szeretne indukálni a korszerű tanulási cselekvésre. Legfőbb szerepe a tanulás harmadik évezredi feltételeinek és módozatainak javításában: a szolgálat.

A MELLearN koncepciója szervesen kapcsolódik a XXX. évezred felsőoktatásának átalakulóban levő küldetéséhez is. A zárt, az akadémikus, a módszertanilag az előadásra épülő autonóm és zárt intézményből fokozatosan a nyitottá váló, a praxis és a gazdaság irányába, a társadalom mozgásaira is érzékenyen figyelő egyetem modelljét támogatja. Amely az „emberrel” nemcsak mint „hallgatóval”, hanem mint teljes társadalmi lénnyel is sokrétűen érintkezik. Az egyesület alapító okiratába foglalt célrendszerből ezért emelhető ki a három legfontosabb küldetés-elemként: a felsőoktatás és a társadalmi praxis összehangolása a felnőttoktatás síkján; az európai folyamatok, igények figyelése és beemelése a magyarországi folyamatokba; valamint a kommunikációs kisugárzás: konferenciák, börzék, tanácsadások szervezése, a kommunikációs csatornák megteremtése a felnőttoktatás fejlesztésében.

A MELLearN mozgalma közvetlen módon elsősorban a nemzeti tudásösszeget akarja emelni. Az idővel, a gazdasági és intellektuális-kulturális versennyel, a történelmi kényszerek közepette létrejött lemaradással, a fejlettebb technológiákkal, a biztosabb gazdasági alapokkal szemben igyekszik a nemzeti tudást mint megtartó – s versenyben tartó – hatalmat erősíteni. Az élethosszig tartó tanulással – ha egy nép tömegesen és értelmes irányokban képes erre önmagát erre mozgósítani – a nemzet eredményesebben szegülhet szembe a negatívumokkal, a történelemben elodázott esélyek okozta életproblémáival. A tanulás intenzitásának növelésével végső soron munkahelyek, jobb gazdasági bázis, új tudományos eredmények teremthetők. A MELLearN mozgalmának e folyamat ösztönzésében és segítésében áll a legmélyebb értelme.

Mint cseppben a tenger: úgy sűrűsödik tehát össze egy sereg progresszív, a tanulás vonatkozásában a jövőbe tekintő innovációs akarat is az MTA elnöke, Pálinkás József védnöksége alatt született rendezvényben, amely most elsődlegesen – s a súlypontjánál ragadva meg a hosszú távú tanulás eredményességének kérdését – a tanuló- és tudástársadalom stratégiáira, technológiáira és módszereire koncentrál. A megnyitó és a plenáris előadások után – amelyeket többek között Vizi E. Szilveszter, az MTA volt elnöke és Nyíri Kristóf, az MTA rendes tagja tartanak – három párhuzamos szekcióban kerül sor a tanácskozó ülésekre. Az első témája a digitális pedagógia és a mobil tanulás, a másodiké a korszerű felsőoktatás és a munkaerőpiac, a harmadiké az információs és / vagy tudástársadalom. A konferenciát különböző cégek részéről csúcstechnológiai és poszterbemutatók is kísérik, valamennyi szekció tanulságait nyilvánosan összegzik, majd ezt követi a MELLearN Egyesület évi közgyűlése.

Köszönjük a rendezést és a helyszín biztosítását a Nyugat-magyarországi Egyetemnek és Sopron városának a konferenciáért, amely bizonyosan teremtő erő lehet, fontos vonássá válhat az emelkedő Magyarország arcán.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: