Győrben startol az osztrák-magyar EdTWIN képzési projekt - Edupress

[TÜKÖR]

A Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) győri Apáczai Csere János Karának dísztermében rendezik meg március 25-én, 14 órakor az EdTWIN - Ikerkapcsolatok az oktatásban az európai polgárért projekt nyitó konferenciáját, melyen a bécsi partnerek népes delegációja is megjelenik.

A projektet az Ausztria és Magyarország közötti Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatja, célja pedig, hogy készségek, kompetenciák elsajátítására adjon lehetőséget diákok és tanárok számára egyaránt.

Az Ikerkapcsolatok az oktatásban az európai polgárért - Minőségi sztandardok fejlesztése a Centrope Régióban nevet viselő program célja, hogy a tanulókat, a tanító és turizmus szakos hallgatókat, a tanárokat és oktatókat speciális módon készítsék fel bizonyos készségek és kompetenciák elsajátítására. Szeretnék elérni, hogy az érintettek ezeket az ismereteket továbbadják annak érdekében, hogy a Centrope Régióban élők számára könnyebb legyen az együttélés és a határon túli foglalkoztatottság, valamint a munkaszerzés. A projekt megvalósítása során el kell mélyíteni és fejleszteni a kommunikációs mellett a tudás-, a stratégiai, a szociális és az interkulturális kompetenciákat.

A március 25-i konferencián előad dr. Neményi Miklós, a NYME rektorhelyettese, dr. Cseh Sándor, a helyszínt biztosító kar dékánja, dr. Rechnitzer János, a Széchenyi István Egyetem rektorhelyettese, dr. Ottófi Rudolf, Győr alpolgármestere, akik áttekintik az egyetem és a kar nemzetközi kapcsolatait, projektjeit, a város és a térség előtt álló regionális kihívásokat. A konferencián dr. Franz Schimek, a Bécs Város Iskolatanácsának Európa Irodája és az EdTWIN Projekt bécsi vezetője mutatja be a közös projektet. A rendezvényt kulturális műsor és kamarakiállítás gazdagítja.

A projekt megvalósításában partnerként vesz részt a Bécs Város Iskolatanácsának Európa Irodája és a NYME győri kara. Az együttműködések három területre: a képzésre, a szakképzésre és nyelvi képzésre terjednek ki: Együttműködések a képzés területén - CentroSCHOOLING:

Tanítójelöltek, tanítók és tanárok hospitálása, tapasztalatcseréje különböző iskolatípusokban, "Jó gyakorlatok" modellek bemutatására, megismerésére

Tanítójelöltek, tanítók, tanárok és oktatási szakemberek számára szakmai napok és továbbképző kurzusok

Iskolai osztályok, hallgatói csoportok közötti partnerkapcsolat közösen választott témakörben

Iskolai osztályok, hallgatói csoportok közötti partnerkapcsolat Internet segítségével

Együttműködések a szakképzés területén - CentroVOC:

Tanulók, hallgatók és tanárok hospitálása, tapasztalatcseréje a szakképzés területén

Tanulók és hallgatók számára szakmai gyakorlat a szomszédos régióban

Együttműködések a nyelvi képzés területén - CentroLING

Nyelvi kurzusok oktatási szakembereknek a szomszédos ország nyelvéből

Nyelvi asszisztensek biztosítása a partner-régióból nyelvi kezdeményezések támogatására

Oktatási anyagok fejlesztése idegen nyelv (német, magyar) tanításához

 

A projekt eredményeként szeretnének létrehozni a részt vevő felek egy koordinációs és kommunikációs központot az európai szellemű képzés és kompetenciák támogatására a NYME győri karán, illetve egy nyelvi-kompetencia központot Bécsben. Célként fogalmazódik meg továbbá a turizmus területén a magyar mint idegen nyelv és a német szaknyelv tananyagfejlesztése, mester szak alapítása a győri karon a korai nyelvoktatás tartalmával, tanító és tanár továbbképzések indítása a nyelvoktatás és az innovatív iskolaformák témakörében a (szak-) képzés területén, beleértve a tanítóképzést is, illetve közösen választott témán dolgozó iskolai osztályok, hallgatói csoportok közötti partnerkapcsolatok kialakítása a két régióban.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: