Glokál szeminárium – Periférikus települések lehatárolásának dilemmái, és a települések jellemző demográfiai folyamatai

Szerző: BAZSÓNÉ BERTALAN LAURA

- 2016. október 15., szombat 10:03

2016. október 12-én az idei félév első GLOKÁL előadását dr. Pénzes János fiatal kutató tartotta, aki előadásában részletesen kitért a periférikus települések lehatárolásának módszertani lehetőségeire. Kutatásai során számos lehatárolási módszertant tanulmányozott, összehasonlított, és arra a következtetésre jutott, hogy az eredmények jelentős eltéréseket mutatnak.

Kutatásai során célként fogalmazta meg, hogy viszonylag kevés indikátor segítségével saját módszertant alakítson ki, amelyet a későbbiek során akár a területfejlesztési politika is alkalmazhat. Összesen 7 indikátor segítségével meghatározta azon településeket, amelyek nem, kevésbé, vagy egyértelműen periférikus jelleggel bírnak. A KSH és más jogszabályi lehatárolási módszereknél jóval egyszerűbb eljárást alkalmazott, mégis az eredmények valós képet tükröztek.
Ezt követően a periférikus települések demográfiai folyamatait vizsgálta. Arra a következtetésre jutott, hogy a periférikus térségek demográfiai folyamatai igen eltérően zajlanak az egyes településeken: elöregedő, elnéptelenedő települések mellett igen fiatalos korstruktúrával jellemezhető falvaink is vannak, ahol a roma lakosság aránya jellemzően 30% fölötti. A periférikus településeken a szegénység újratermelődik, a térségek egyre inkább leszakadnak. A felzárkóztatás pedig igen nagy kihívást jelent a hazai területfejlesztő intézményrendszernek, illetve komoly feladatot jelent az egész társadalom számára.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: