Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasai

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram.

Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját. Az ÚNKP ösztönzi a kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet, a kiváló teljesítményt nyújtó, magyarországi felsőoktatási intézménynél kutatást és alkotó tevékenységet folytató – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, 40 év alatti oktató, kutatók támogatásával.

Az ÚNKP a kutatói, alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

Az ÚNKP a kutatói életpálya egyes szakaszaiban nyújtott nemzetközi színvonalú támogatással a kutatás és innováció területén elősegíti a jövő nemzedék kutatói, művészeti életpályára vonzását, illetve a már pályán lévő kutatók, művészek kutatói, alkotói tevékenységének megvalósulását. A kiválóság támogatása serkenti a versenyt, a kutatói, alkotói korfa kiegyensúlyozottabbá válását, a felhalmozott tudás Magyarországon történő hasznosulását. Az ÚNKP közvetve erősíti a felsőoktatási alapkutatásokat, a kiemelkedő kutatói, alkotói munka támogatásával példaértékű mintát biztosít a kiválóság elismerésére, elősegíti, hogy a magyar intézményekben felhalmozódott szakmai ismeretek, kutatási, alkotói eredmények hozzáférhetővé és felhasználhatóvá váljanak a tudományos, művészi közösség számára.

A Nyugat-magyarországi Egyetemen 24 fő részesült az Új Nemzeti Kiválóság Program által támogatott ösztöndíjban:

4 fő alapképzéses hallgató, 6 fő mesterszakos hallgató, 5 fő doktori hallgató, 4 fő doktorjelölt és 5 fő posztdoktor.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasai:

ÚNKP-1:

Erdei Imre, Horváth Réka, Könye Dóra, Molnár Ferenc, - (Alapképzés)

ÚNKP-2:

Bánó Zoltán, Eső István, Keszei Fruzsina Piroska, Korózs József, Kőrös Barbara, Somogyi Tímea, - (Mesterképzés)

ÚNKP-3:

Major Balázs, Pozsgayné Fodor Fanni, Pozsgai Andrea, Sass Vivien, Szabó Piroska - (Doktori hallhatók)

Gludovátz Attila, Gulyás Krisztina, Nedelka Erzsébet, Tari Tamás, - (Doktorjelöltek)

ÚNKP-4:

Dr. Elek László, Dr. Horváth Bálint, - (Posztdoktor I.)

Dr. Gálos Borbála, Dr. Halász Katalin, Dr. Koloszár László - (Posztdoktor II.)

Linkek:

Kapcsolódó hírek: