Hazai tudományos konferenciát tartottak a Nyugat-magyarországi Egyetemen

Szerző: EFFIX MARKETING KFT.

- 2011. október 24., hétfő 09:07

Az ember és élettere – A mező- és erdőgazdálkodás, az ipar és az urbanizáció hatása természetes környezetünkre címmel került megrendezésre 2011. október 21-én Sopronban a Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen TÁMOP 4.2.1.B -09/1/KONV-2010-0006 számú projekt tudományos konferenciája, ahol az érdeklődők a közel 2 milliárd forint összköltségű, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósuló projekt eddigi eredményeiről és azok koherenciájáról értesülhettek.

A projekt keretében az agrárium, az erdőgazdálkodás, az iparosodás és az urbanizáció természeti környezetünkre gyakorolt hatásait vizsgálják a Dunántúl négy városában, Sopronban, Mosonmagyaróváron, Székesfehérváron és Szombathelyen összesen öt egyetemi kar (Erdőmérnöki Kar Faipari Mérnöki Kar, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, a Természettudományi Kar és a Geoinformatikai Kar) részvételével. A tematikába az egyetem további három kara (a győri Apáczai Csere János Kar, a szombathelyi Bölcsészettudományi Kar és a soproni Közgazdaságtudományi Kar) is bekapcsolódik. Az öt elemre épülő fejlesztés a természeti örökségünk megőrzését és fenntarthatóságát, a városok öko-környezetének komplex vizsgálatát, a növénytermesztési technológiák és a termelési eredmények optimalizálását, a biotikus és az abiotikus környezet vizsgálatát, valamint a regionális gazdasági fejlődés műszaki innovációs hátterének megújulását tűzte zászlajára.

Kézenfekvő volt, hogy a projekt koncepciójának kialakításakor a környezetvédelem és az ökológia egyes területeire esett a választás – tudhatjuk meg Prof. Dr. Neményi Miklós programvezetőtől, a rendezvény füzetének bevezetőjében. Az egyetem hat doktori iskolája közül egyben közvetlenül (Környezettudományi Doktori Iskola), ötben pedig közvetetten, de nagyon intenzíven foglalkoznak ezekkel a tudományterületekkel, témakörökkel. Ezekhez a kutatásokhoz kapcsolódnak a Természettudományi Karon (Savaria Egyetemi Központ) folyó abiotikus változásokat vizsgáló tudományos programok.

A program 5 alprogramjában összesen 43 téma kutatása folyik, ezek közül többnek „altémái” is vannak. Áttanulmányozva a Projekt Előrehaladási Jelentéseket a management arra a következtetésre jutott, hogy néhány témától eltekintve a kutatási tevékenység koherenciáját úgy tudja biztosítani, ha azt vizsgálják, hogy az adott kutatási eredmény hogyan járul hozzá az ökológiai lábnyom csökkentéséhez. Ugyancsak ezt a cél szolgálják az ontológiai kutatások. Ezzel jelentősen hozzájárulhat a projekt a régióban a Változás, Hatás, Válasz (VAHAVA) komplex témakör előbbre viteléhez.

 

A rendezvényen Prof. Dr. Neményi Miklós rektorhelyettes, az MTA levelező tagja, szakmai programvezető köszöntötte a résztvevőket, aki bemutatta az országos viszonylatban is nagy volumenű kutatási projekt eddigi eredményeit és azok koherenciáit.

A megvalósítás folyamatáról a projektmenedzser, Dr. Heil Bálint PhD. egyetemi docens számolt be.

Egy rövid kulturális műsor után az ontológia és innováció kapcsolatába nyerhettünk betekintést Horváthné Dr. Molnár Katalin PhD főiskolai tanár és Barták Balázs, főiskolai adjunktus előadásában.

Az ökológiai lábnyom és az alprojektek összefüggéséről Dr. Kovács Attila József PhD, egyetemi docens és Facskó Ferenc, a projekt integrációs monitoring koordinátora számolt be.

A konferencia második részében az egyes alprojektek vezetői mutatták be eddig elért eredményeiket:

Prof. Dr. Bartha Dénes DSC a Természeti örökségünk megőrzése és fenntartható hasznosítása (EMK 1) alprojektet; Prof. Dr. Albert Levente Városok öko-környezetének komplex vizsgálata a Nyugat-Dunántúli régióban (EMK 2) alprojektet; Prof. Dr. Schmidt Rezső A szántóföldtől az asztalig (MÉK) alprojektet; Prof. Dr. Veress Márton Biotikus és abiotikus környezetek vizsgálata és kutatásmódszertana (TTK) alprojektet; Prof. Dr. Jereb László pedig A regionális fejlődés műszaki innovációs hátterének fejlesztése (FMK) alprojektet mutatta be az érdeklődőknek.

A szekcióülések kerekasztalbeszélgetéssel végződtek, amely lehetőséget nyújtott a régió vezetői, jelentős vállalkozásai és társadalmi szervezetek képviselői véleményének kifejtésére is.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: